Archiwum autora: admin

Czy pracodawca ma obowiązek inicjować powołanie rady pracowników ?

Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z dnia 10 maja 2006 r), stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą ,zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Ustawa ta omawia szeroko kwestię powoływania … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Problem poufności zarobków pracowników

Czy informacje o wynagrodzeniu pracownika są jawne czy poufne ? Czy pracownika można zobowiązać do zachowania informacji o swoich zarobkach w poufności ? Czy pracownik może żądać od pracodawcy podania informacji o zarobkach innych pracowników ? Odpowiedzi na te pytania … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii, Wynagrodzenia | Otagowano , , | 2 komentarze

Kiedy pracodawca ma obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego ?

Dzisiejszy wpis dotyczy pewnego wycinka szerokiej problematyki zagadnień systemów czasu pracy oraz wydłużania okresów rozliczeniowych, a mianowicie odpowiedzi na pytanie czy i kiedy pracodawca ma obowiązek powiadomić PIP o wydłużeniu okresu rozliczeniowego. Stosownie do treści art. 129. § 1. Kodeksu … Czytaj dalej

Opublikowano Czas pracy | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

Już niedługo (28 maja 2015) III Konferencja Dolnośląskie Forum HR

Dolnośląskie Forum HR jest płaszczyzną wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób zarządzających zasobami ludzkimi. Od trzech lat pomagamy w wymianie wiedzy i umiejętności HR’owej. Organizowane przez nas wydarzenia są stałym elementem aktywności branży HR. Zgodnie z tradycją zapraszamy na coroczne ogólnopolskie wydarzenie: III Konferencja DFHR … Czytaj dalej

Opublikowano konferencje i szkolenia | Otagowano , , | Skomentuj

Informatyk twórcą – ujęcie podatkowe.

Coraz więcej firm zatrudniających informatyków wprowadza rozwiązania kadrowe wykorzystujące fakt, że ich pracownicy są twórcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie.  Rozwiązania te bazują na założeniu, że część wynagrodzenia stanowi honorarium twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, co … Czytaj dalej

Opublikowano optymalizacja kosztów zatrudnienia, Wynagrodzenia | Otagowano , , , | Skomentuj

Zatrudnianie cudzoziemców – szybka ścieżka dla obywateli niektórych państw spoza UE (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy)

Legalne zatrudnienie cudzoziemca spoza UE kojarzy się z uciążliwymi procedurami związanymi z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Nie do końca jest to uzasadnione, albowiem ostatnimi czasy procedury te zostały jak na nasze polskie warunki znacznie zliberalizowane. W szczególności … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Czy rekrutacje ukryte są zgodne z prawem ?

Często spotykamy się z wątpliwościami na temat dopuszczalności – na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej uodo – prowadzenia tak zwanych … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii, ochrona danych osobowych, rekrutacja | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

Obowiązki pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracowników

Co do zasady, administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi spełnić  warunki decydujące o tym, że takie działanie jest legalne. Ponadto musi dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

W jaki sposób pracodawca zapoznaje pracowników z treścią przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu

Prowadząc sprawy kadrowe nie zawsze pamiętamy o ciążącym na pracodawcy wymogu udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnienia pracownikom dostępu do tych przepisów w inny sposób przyjęty u … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

KAFETERIA JAKO SYSTEM MOTYWACYJNY

Jednymi z funkcji wynagrodzenia jest motywowanie do pracy oraz zwiększenie lojalności pracownika. Do tego celu dość dobrze nadaje się tzw. kafeteryjny system wynagrodzeń. Polega on na tym, że w ramach pewnego budżetu, pracownik sam wybiera (komponuje) określone bonusy. Dzięki tej … Czytaj dalej

Opublikowano Wynagrodzenia | Otagowano , , , | Skomentuj