Jak nie tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Twoja Firma odniosła oszałamiający sukces. Z piwnicy przeniosła się do garażu, z garażu do biura aż wreszcie, 1 stycznia osiągnęła poziom zatrudnienia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

20 jest cyfrą ważną, wręcz magiczną. Każdy bowiem numerolog i prawnik powiedzą, że z chwilą jej osiągnięcia na Firmę spływa dobrodziejstwo tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tzn, jeżeli Firma zatrudnia mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty to może, a nie musi tworzyć Funduszu, ale czym innym jest „nie musieć” a czym innym „podjąć decyzję o nietworzeniu”.

Zatem Drogi Czytelniku ! Jeżeli jesteś pracodawcą, zatrudniasz z dniem 1 stycznia (uwaga, uwaga, w chwili gdy to piszę mamy końcówkę listopada !) co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat[1], nie działa u Ciebie organizacja związkowa i z jakichkolwiek powodów nie Chcesz tworzyć ZFŚS, ten wpis jest dla Ciebie.

Zasady tworzenia (i nie tworzenia) ZFŚS określa ustawa z 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz.163) z późn. zmianami[2]. Art. 3 ust. 3 b tej ustawy stanowi, że jeżeli pracownicy nie są objęciu układem zbiorowym pracy a pracodawca ma obowiązek utworzenia regulaminu wynagradzania, to postanowienie o nietworzeniu Funduszu zamieszcza się w regulaminie wynagradzania.

A więc potrzebny będzie aneks do regulaminu wynagradzania. Jednakowoż, postanowienia regulaminu wynagradzania o nietworzeniu ZFŚS powinny być skonsultowane z przedstawicielem pracowników[3] co wynika z treści art. 4 ust 3 ustawy.

Tutaj należy poczynić dwie uwagi:

Uwaga pierwsza: ustawa mówi o „przedstawicielu” a nie „przedstawicielach”. Ma być jeden przedstawiciel.

Uwaga druga: mówimy o uzgodnieniu a nie o konsultacji. Uzgodnienie, jak nazwa wskazuje, zakłada osiągnięcie zgody, porozumienia. Co więcej, powołany art. 4 ust 3 ustawy odsyła do art. 8 ust. 2[4] a tam też jak wół stoi: „Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.”

Wniosek: bez zgody przedstawiciela pracowników, nie można nie utworzyć ZFŚŚ. Albo prościej.  Na nieutworzenie ZFŚS potrzebna jest zgoda załogi wyrażona ustami jej przedstawiciela. Właściwie to rękami, bo przedstawiciel powinien podpisać dokument z którego wynika, że projekt zmian do regulaminu wynagradzania został z nim uzgodniony. Może to być osobne oświadczenie, może też wystarczyć podpis na aneksie z dopiskiem „uzgodniono dnia…”. Ustawa nie narzuca nam tu jakiejś sztywnej formy, chodzi raczej o cele dowodowe.

Jak się wybiera przedstawiciela pracowników ? To bardzo proste: w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy. Że co ? Że co to właściwie znaczy ? A, rozumiem. No cóż, jeżeli nie ma przyjętego zwyczaju, to trzeba go stworzyć. I tu inicjatywa należy do pracodawcy. W sposób najmniej uciążliwy, bez nadmiernej papierologii, informujemy pracowników, że oczekujemy aby wskazali ( w zakreślonym terminie ) osobę do reprezentowania ich interesów.

Teoretycznie powinno wystarczyć. Nie mamy – jako pracodawca – obowiązku przeprowadzania i organizowania wyborów. Jest jednak pewien problem: istnieje szansa, że pracownicy zignorują naszego maila albo nie dojdą do porozumienia. A – jak wiemy – bez UZGODNIENIA nie wprowadzimy zmiany do regulaminu wynagradzania, bo nie będziemy mieli z kim uzgadniać. W takiej sytuacji, musimy pracownikom pomóc dokonać wyboru i przejąć na siebie zadanie organizacji takich wyborów. Formę należy dostosować do rozmiarów firmy. Może wystarczy zebranie pracowników , może trzeba będzie rozesłać ankietę…

Najważniejsze, że nie możemy sami wyznaczyć pracownika, bo ustawa nam na to nie pozwala.

I na zakończenie dobra wiadomość:

Art. 12a. 1. Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

[1] To znaczy, że jeżeli 1 stycznia zatrudniono 19 osób w przeliczeniu na pełne etaty a od 2 stycznia zatrudniono dwudziestą osobę, to nie wpadamy w obowiązek tworzenia ZFŚS.

[2] Ustawodawca, który nie zmienia własnych ustaw to zły ustawodawca, leniwy.

[3] Cały czas mówimy o sytuacji, w której nie działa w naszej firmie organizacja związkowa

[4] Ustawodawca czerpie perwersyjną przyjemność ze zmuszania swoich ofiar do czytania ustaw metodą skoczka szachowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii optymalizacja kosztów zatrudnienia, Wynagrodzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak nie tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  1. Julia pisze:

    Pracodawcy nie objeci ukladem zbiorowym pracy, jezeli chca zrezygnowac z ZFSS musza to zrobic w formie zmiany regulaminu wynagradzania – wprowadzenia aneksu do regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 9 = dwadzieścia siedem