Zatrudnianie cudzoziemców – szybka ścieżka dla obywateli niektórych państw spoza UE (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy)

Legalne zatrudnienie cudzoziemca spoza UE kojarzy się z uciążliwymi procedurami związanymi z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Nie do końca jest to uzasadnione, albowiem ostatnimi czasy procedury te zostały jak na nasze polskie warunki znacznie zliberalizowane.

W szczególności ciekawą dla pracodawcy formą jest procedura zatrudnienia obywateli  Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy na podstawie tzw. oświadczenia pracodawcy.

Na podstawie takiego oświadczenia można zatrudnić cudzoziemca na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w rok, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Jeżeli zamierzamy nawiązać z cudzoziemcem stosunek pracy na dłuższy okres ograniczenie czasowe nie jest problemem, gdyż istnieje zawsze możliwość wystąpienia w okresie objętym oświadczeniem o wydanie pozwolenia na pracę na okres dłuższy, w ramach standardowych procedur.

Pracodawca zainteresowany skorzystaniem z takiej formy zatrudnienia wypełnia formularz oświadczenia dostępny do pobrania na stronach powiatowych urzędów pracy, np: http://www.gupkrakow.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=50&func=select&id=311

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Oznacza to konieczność podania w oświadczeniu:

– pełnej nazwy firmy pracodawcy ( i adresu), wraz z nr NIP, REGON, KRS

– okresu zatrudnienia

– wskazania zawodu zgodnie z nomenklaturą klasyfikacji zawodów

– miejsca wykonywania pracy

– wysokości wynagrodzenia

– danych osobowych cudzoziemca , numeru jego paszportu, adresu zamieszkania

Oświadczenie jest następnie rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Cudzoziemiec otrzymuje oryginał oświadczenia, kopię zachowuje pracodawca.

Podczas rejestracji oświadczeń wymagane są następujące dokumenty :

  • Pracodawca nie będący osobą fizyczną, powinien przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności (wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także NIP oraz REGON; wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia);
  • Podmiot prowadzący działalność rolniczą powinien przedstawić zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
  • Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej powinny posiadać przy rejestracji dowód osobisty.

Możliwe jest złożenie oświadczenie przez pełnomocnika.

W zależności od sytuacji, na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może ubiegać się o wizę w celu wykonywania pracy lub o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Ważne !

W przypadku cudzoziemców z Ukrainy, należy wziąć pod uwagę, że okres oczekiwania na wizę może wynosić kilka miesięcy. W szczególności czas oczekiwania na wydanie wizy przez Konsulat RP w Kijowie jest dość długi i wynosi około 3 – 4 miesięcy. Zdecydowanie mniejszy ruch jest w Konsulacie w Winnicy, gdzie wizę można uzyskać szybciej.

Wypełniać formularz należy czytelnie, gdyż wszelkie poprawki, zmiany, nadpisania i skreślenia mogą skutkować odmową udzielenia wizy cudzoziemcowi. Jest to o tyle uciążliwe, że w formularzu jest bardzo mało miejsca na wpisanie dat zatrudnienia.

adw. Andrzej Zacharzewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć − = 4