W jaki sposób pracodawca zapoznaje pracowników z treścią przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu

Prowadząc sprawy kadrowe nie zawsze pamiętamy o ciążącym na pracodawcy wymogu udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnienia pracownikom dostępu do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy a wynikającym z art 94.(1)  kodeksu pracy. Przepis ten został dodany w związku z realizacją obowiązku Państwa, wynikającego z dyrektyw unijnych dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu:

1) art. 7 dyrektywy 75/117/EWG;

2) art. 8 dyrektywy 76/207/EWG ze zmianami wprowadzonymi na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z 23.9.2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG (Dz.Urz. WE L Nr 269, s. 15);

3) art. 30 dyrektywy 2006/54/WE;

4) art. 10 dyrektywy 2000/43/WE;

5) art. 12 dyrektywy 2000/78/W

Jakkolwiek na pracodawcę został nałożony (kolejny) obowiązek o charakterze publicznoprawnym, to jednak nie sformułowano go w sposób nie pozostawiający wątpliwości  interpretacyjnych co do jego realizacji. Nie wiadomo np czy obowiązek ten ma charakter jednorazowy czy stały, czy jego realizacja ma polegać na przekazaniu pisemnej informacji z osobna każdemu pracownikowi czy na ogłoszeniu całej załodze.

Zakres informacji też nie jest wiadomy: „dotyczący równego traktowania w zatrudnieniu” to nie to samo co „przepisy o przeciwdziałaniu dyskryminacji”; ponadto „dotyczący czegoś” oznacza „mający zn czymś związek”. Otóż związek z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu ma dokładnie cały kodeks pracy a nadto inne akty prawa pracy, a zresztą Konstytucja RP również;  chyba nie było intencją racjonalnego ustawodawcy wprowadzenie obowiązku utrzymywania biblioteki prawniczej w każdym zakładzie pracy w połączeniu z wyegzekwowaniem od swoich pracowników przeczytania jej zbiorów.

Przechodząc do strony praktycznej zagadnienia, należy dla porządku zaznaczyć że udostępnienie wyciągu z odpowiednich przepisów w firmowym intranecie i wymuszenie na pracowniku zapoznania się z nimi poprzez wygenerowanie formatki „potwierdzam zapoznanie się z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu” może nie spełnić warunku „pisemności” o którym mowa w art 94(1) kp. Wchodzimy tu na grunt rozważań na temat podpisu cyfrowego, dokumentów cyfrowych  – nie w każdej firmie takie rozwiązania zostały wdrożone.

Najprostsze wydaje się rozwiązanie najbardziej tradycyjne: sporządzamy wyciąg z przepisów, drukujemy i nadajemy mu rangę załącznika do regulaminu pracy. Pracownik przyjmowany do pracy potwierdza na piśmie zapoznanie się z regulaminem pracy a w tym również z wyciągiem z odpowiednich przepisów.

adw.A.Zacharzewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× dwa = 14